43

กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ